RENÉ FURTERER - CHARTER KARITÉ
In het begin was er

een interessante ontmoeting

Als onuitputtelijke bron van plantaardige werkzame stoffen is de natuur voor de Laboratoires Pierre Fabre altijd al de basis van grootse ontdekkingen geweest. De pioniersgeest die ons al meer dan 50 jaar lang bezielt, kenmerkt zich door een verantwoord beleid dat erop gericht is de plantenwereld te beschermen en oordeelkundig te benutten door er hun farmaceutische knowhow aan toe te voegen.

Wanneer Nathalie Ouattara, een jonge Burkinese onderneemster die zich op de productie van Karité heeft toegelegd, in maart 2007 haar "Groene Goud" in een eenvoudige brief voorstelt, beslist René Furterer om een bevoorradingslijn voor Karitéboter in Burkina Faso op touw te zetten.Nathalie Ouattara, oprichtster van de SOTOKACC


Uitwisseling van

kennis

Er was heel wat organisatie nodig om dit project op lange termijn leefbaar te houden. Aan de hand van een audit door onze teams kon de situatie ter plaatse objectief worden ingeschat. De bevoorradingslijn bleek toen niet helemaal aan de voorschriften te voldoen, maar dat mocht geen onoverkomelijk obstakel zijn.

Door het beheer te optimaliseren, de productie te rationaliseren en strikte kwaliteitscontroles door te voeren, is de SOTOKACC nu in staat om Karitéboter van topkwaliteit te produceren.Een eerste productie,

een eerste overwinning

Na een eerste productie van drie ton in 2009 is de echte overwinning voor René Furterer het aangaan van oprecht solidaire menselijke contacten. Bovendien werd ook de doelstelling behaald om Karitéboter van een onberispelijke kwaliteit te produceren.

Door deze boter tegen een prijs aan te kopen die hoger ligt dan de marktprijs, kan niet alleen de levensstandaard van de vrouwen bij de SOTOKACC worden verbeterd, maar ook die van de meer dan 200 boterproducenten en notenraapsters.Doelstellingen behaald

Sinds 2010 werden talrijke initiatieven genomen met het oog op een continue verbetering. Het hoogtepunt van deze ethische samenwerking was de homologatie van de Karitéboter, waardoor tussen beide bedrijven een langetermijncontract kon worden ondertekend.

In juli 2011 schonk René Furterer een mechanische pers aan de SOTOKACC, waardoor het lastige kloppen voortaan tot het verleden behoort en de arbeidslast voor de vrouwen aanzienlijk wordt beperkt. Er werd ook een nieuwe audit doorgevoerd om de conformiteit van de productieomstandigheden met de voorschriften van René Furterer blijvend te kunnen garanderen.
De geboorte

van een ethisch project

René Furterer, sinds 1983 pionier in het gebruik van Karitéboter, wil nu met ETHISCHE KARITÉ een nieuw avontuur aangaan, en wel vanuit twee belangrijke bekommernissen:

- Boter van een onberispelijke kwaliteit garanderen, conform onze farmaceutische vereisten,

- Op lange termijn solide en duurzame handelsbetrekkingen opbouwen.

René Furterer gaat daarmee de uitdaging aan om zijn strenge voorschriften in overeenstemming te brengen met de eeuwenoude Burkinese kennis en op die manier de herkomst, de authenticiteit en het natuurlijke aspect van deze kostbare stof te garanderen.

Een langetermijnverbintenis

naar kwaliteit en veiligheid toe

Uit een analyse uitgevoerd in 2007 blijkt dat drie parameters onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: onze bijzonder strenge kwaliteitsvoorschriften, het welzijn van de arbeidsters van de SOTOKACC en de stabiliteit van het economisch model.

In een eerste operationele fase werd een opleiding gegeven aan de notenraapsters. Door de noten manueel te sorteren, kan namelijk een meer homogene notenkwaliteit worden gegarandeerd. Er werd een partnership aangegaan met een plaatselijk bedrijfje dat de kwaliteit van de noten en van de geproduceerde boter moet controleren.

Ook op ecologisch vlak is er een evolutie merkbaar dankzij acties die de notenraapsters en boterproducenten moeten sensibiliseren voor kwaliteit en biodiversiteit.

Door deze ethisch verantwoorde samenwerking kunnen de Burkinese vrouwen, die als enigen over de nodige knowhow beschikken, een reële financiële autonomie verwerven.