DE TIEN ETHISCHE ENGAGEMENTEN VAN RENÉ FURTERER

Steun verlenen

op lange termijn aan de SOTOKACC* op het vlak van beheer, economische ontwikkeling en technische knowhow

Verbeteren

van de arbeidsomstandigheden van de Burkinese vrouwen door de lastigste fasen te mechaniseren

Erop toezien

dat de Karitéboter op natuurlijke wijze en volgens de oorspronkelijke Afrikaanse traditie wordt vervaardigd, door eenvoudige mechanische persing, zonder additieven of solventen

Uitwerken

van een nauwkeurige traceerbaarheid, van de oogst van de Kariténoten tot de bereiding van de Karitéboter, met de bedoeling de kwaliteit te kunnen garanderen

Bijdragen

aan de bescherming van en het respect voor de plant en haar omgeving

Bijstaan

van de SOTOKACC in zijn ontwikkeling, dankzij plaatselijke ondersteuning door het team van René Furterer

Garanderen

van een kwaliteit die conform de eisen van de Pierre Fabregroep is, door het productieproces van de Karitéboter te verbeteren

Garanderen

dat de boter van de SOTOKACC wordt gekocht tegen een prijs die hoger is dan de marktwaarde, en dit om de levensstandaard van de Burkinese vrouwen te verbeteren

Opleiden

van de notenraapsters en van de met de SOTOKACC geaffilieerde bedrijfjes, tweemaal per jaar, om de kwaliteit van de grondstof te optimaliseren

Opwaarderen

van Karitéboter als bron van leven, het "Groene Goud" van Burkina Faso

*Plaatselijk bedrijfje in Burkina Faso, dat zich heeft toegelegd op de productie van Karitéboter